Kurumsal

Hakkımızda

CESTEAM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

 

CESTEAM

Hakan Canduran, Samiye Eyuboğlu ve Ayhan Sarılar, soyadlarının baş harflerini kullanarak CES’i oluşturdular. TEAM ise takım olmanın önemini vurgulamak için özellikle eklendi. Ve sonuçta üç ortak güçlü bir takım oluşturdu.

 

Üç ortak, Türkiye’nin çağdaş uygarlığa ulaşmasının, bilimsel eğitim, doğru bilgilendirme ve güçlü destekle sağlanabileceğini düşünmektedir. CESTEAM; İş ve çalışma hayatında eğitimin, uzman danışmanlığın ve organizasyonun sağlayacağı gelişme ile her zaman doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılabileceğini düşünmektedir.

 

CESTEAM Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.‘ nin temel konularından birisi EĞİTİMDİR. Ülkemizin, teknoloji, hukuk alanı ve sosyal yaşamda, dünya ile rekabet edebilmesinin temel koşulunun iyi eğitilmiş yurttaşlar olduğu tartışmasızdır. Günümüzde dünyaya entegre olabilmenin temel koşulu, eğitim imkanlarının diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde yükselmesini sağlamaktır. CESTEAM, hukukçuların, doktorların, mühendislerin, yöneticilerin, iş ve çalışma dünyasının her kademeden tüm çalışanlarının kaliteli ve yüksek değerli bilgiye ulaşması için önemli katkı ve çalışmalar yapmaya azimlidir.

 

CESTEAM, bilginin profesyonel paylaşımı ve kullanılabilir olmasının bir yolunun da danışmanlık hizmeti olduğunun bilincindedir. Ülkemizde birçok kişi ve kurum, bilgiye yeterince ulaşamadığı veya eksik ulaştığı için kendini ve kurumlarını geliştirmekte ve kazançlarını arttırmakta yetersiz kalabilmektedir. Ülkemizde hemen hemen her alanda devlet destekleri bulunmaktadır. Ancak ihtiyacı olan kişiler, bu desteklere ulaşmakta zorlanmaktadır. Gerek, yasal mevzuatın ağır ve anlaşılabilirliğinin zor olması gerekse danışman kişi ve kuruluşların yeterli desteği sağlayamaması neticesinde teşvik ve desteklerden yeterince faydalanılamamaktadır. CESTEAM, bu alanda da yüksek düzeyli bilgi içeren çalışmalara ağırlık vererek önemli bir boşluğu doldurmaya kararlıdır.

 

Yine, ülkemizde çok kaliteli mal ve hizmetler üretilmesine rağmen, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında, mevzuat bilgisinin eksikliği ve organizasyon yetersizliği nedeniyle yeterince talep yaratılamamaktadır. Şirketimiz, yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve organizasyon konularında nitelikli eğitimler ve organizasyonlar ile ülkemizin ürettiği kaliteli mal ve hizmetler için talep yaratacak mevzuat ve organizasyon çalışmalarını da yürütecektir.

 

CESTEAM, hizmetlerini yürütürken sektörel ve akademik danışmanlar ile uygulayıcı kişilerden, teknik ve hukuki destek alarak, en doğru bilgiye, en çabuk şekilde ulaşıp, yüksek kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

 

Hedefimiz; bilgimizin ışığıyla ve güçlü adımlarla, "doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmayı sağlamak", "en iyi hizmeti vermek" ve "en iyi olmak"tır.

 

 

Kayıt İşlemleri Devam Eden Eğitimler
Giriş Yap Destek Talepleri İletişim Bilgileri